Shift Ajans
İdare Hukuku
  • Antalya İdare Hukuku

    İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay'da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi, Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü, Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi

    İdare Hukuku devamını oku...
    Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
    Antalya / Türkiye