hukuk haberleri
Vergi suçlarına çifte af Yazdır

Vergi suçlarına çifte af

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359’uncu maddesi sahte belgele düzenleyenler ile kullananlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Uygulamada suçta tekerrür yoksa asgari hadden 3 yıl ceza verilmekte ve TCK 43 uygulanarak ceza ¼ oranında artırılmaktadır. Sonuç olarak bu suçları işleyenlere bir takvim yılı için 3 yıl 9 ay ceza verilmektedir.

671 sayılı KHK ile infaz kanununda yapılan değişiklikler sonucu 4 yıl cezası olanlar hiç hapis yatmayacaklardır. 671 sayılı KHK 31.7.2016 yılına kadar işlenen suçlar için geçerli olacaklardır. Dolayısıyla 31.7.2016 tarihine kadar işlenen naylon fatura(SMİYB) suçları bir anlamda affa uğramıştır.

Ancak aynı iddianame ile birden fazla takvim yılı için ceza davası açılmış ise bir yıl bu aftan yararlanacak diğer yılların cezaları ise infaz edilecektir. Örneklersek:

Kişi hakkında 2010 ve 2011 yılları için naylon fatura suçundan dava açılmış olsun, bu durumda mahkeme her yıl için 3 yıl 9 ay cezaya hükmedecektir. Cezalar toplandığında infaz edilecek ceza ay olarak 90 ay olacaktır. Hükümlü 90 ayın 45 ayını iyi hal ile yatarsa 24 ayda denetimli serbestlikten yararlanacak ve sonuçta 21 ay hapis yatacaktır.

Dava farklı iddianameler ile farklı tarihlerde açılmış ise burada avukatın oynayacağı rol önemli olacaktır.

6736 Sayılı Kanunda Vergi Suçları

6736 sayılı kanun “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, kapsam dışında bırakmıştır, bu suçları işleyenler yapılandırmadan yararlanamayacaklardır.

Sahte belge düzenleyenler yapılandırmadan yararlanamazken sahte belge kullananlar yapılandırma yapabileceklerdir. Ancak sahte belge düzenleyenler 359’uncu maddedeki cezadan muaf tutulmamıştır, bu suçu işleyenler hakkında açılan davalar devam edecek, kesinleşenler ise infaz edilecektir.

Ancak yasada belirtilen oranlarda gelir, kurumlar ve KDV artırımı yapan mükelleflerin defter ve belgeleri artırım yapılan yıllar için incelenmeye alınmayacaktır.

Dava Şartı

VUK’a göre 359’daki suçlardan dava açılması vergi idaresinin mütalaasına bağlıdır. Vergi idaresi yapılandırma yapıldığı için defter ve belgeleri inceleyemeyecek ve inceleme yapmadığı yıllar için vergi suçu raporu düzenlenemeyecek ve mütalaa veremeyecektir. Sonuç olarak yapılandırma yapılan yıllar için sahte belge kullanma suçundan dava açılamayacaktır.

Sahte belge düzenleyenler ise yasadan yararlanamayacağı için incelemeye tabi olacaklar ve haklarında ceza davası açılabilecektir.

Defter ve Belgeleri İbraz Etmeyenlerin Durumu

Defter ve belgeleri ibraz etmeyenler yasadaki yapılandırmadan yararlanacaklar ancak 359’daki cezadan kurtulamayacaklardır.

 

 

Kaynak: wwwadaletbizcom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye