hukuk haberleri
Vekalet Ücreti Maktu Hale Getiriliyor. Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın
Vekalet Ücreti Maktu Hale Getiriliyor

GELİR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİYOR
24 Nisan 2009

VERGİ DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ MAKTU HALE GETİRİLİYOR.

GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 24.04.2009 tarihinde TBMM'ne sunuldu.

TASARININ AVUKATLARIN VERGİ DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ İLE İLGİLİ MADDENİN İLGİLİ FIKRASINI VE GEREKÇESİ


6. ç) Mükerrer 378 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel bütçeye, il özel idarelerine, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç, fon, pay ve benzeri mali yükümler, bunların faiz, zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan her türlü davalarda, duruşmasız ise 390 Türk Lirası, duruşmalı ise 550 Türk Lirası azami maktu avukatlık ücretine hükmedilir. Bu tutarlar her yıl 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine göre tespit edilen maktu tutarlarda yapılacak artış oranında artırılarak tarife ile yeniden belirlenir. ”

Gerekçeden;

Maddeyle ayrıca, genel bütçeye, il özel idarelerine, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç, fon, pay ve benzeri mali yükümler, bunların faiz, zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan her türlü davalarda, hükmedilecek avukatlık ücretlerinin maktu hale getirilmesi öngörülmektedir.

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye