hukuk haberleri
Twitter üzerinden işlenen suçlar ve soruşturma usulü Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Sosyal ağlar, kullanıcılarına, toplumsal yaşamlarında bir yandan katkı ve kolaylıklar sağlarken, diğer yandan suç işleme konusunda da neredeyse sınırsız imkanlar sunmaktadır. Twitter, kullanıcıları tarafından işlenen onlarca suça sahne olan, en büyük sosyal medya platformlarından biridir.

Twitter üzerinden işlenen suçlardan en sık rastlanılanları, hakaret,tehdit, dolandırıcılık, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, Cumhurbaşkanı’na hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi ve yayılması, haberleşmenin gizliliğini ihlal, müstehcenlik, cinsel taciz suçlarını saymak mümkündür. Ancak twitter üzerinden işlenebilecek suçlar, bunlarla da sınırlı değildir.

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesive Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesi, içerik sağlayıcısının sorumluluğunu düzenlemekte olup, madde metnine göre içerik sağlayıcısı, kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.


Twitter’a içerik sağlayıcı firmaların merkezi ise Amerika’da bulunmaktadır.


Twitter üzerinden suça konu paylaşımlar yapan hesaplar, genellikle gerçek kimlik bilgilerini kullanmamaktadırlar. Şüpheliler hakkında iddianame düzenlenebilmesi için, öncelikle gerçek kimliklerinin tespiti, bu noktada önem kazanmaktadır.
Twitter üzerinden işlenen suçların soruşturulması için gerekli olan trafik bilgileri ceza istinabe yoluyla ABD adli makamlarından istenilmektedir.
Türkiye ile ABD arasındaki ceza istinabe ve suçlu iadesi işlemleri ‘Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi Ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Antlaşması’ hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir.
Twitter’ın diğer ülkelerde bulunan şubeleri genellikle reklam geliri toplamak veya halkla ilişkiler gibi amaçlarla kurulduğundan diğer ülkelerdeki şubelerin trafik kaydına veya IP bilgisine erişimleri bulunmamaktadır.

Hesaba ilişkin IP adreslerine ulaşarak Türkiye’de şüphelinin kimlik tespiti yapılmadığı müddetçe, iddianame düzenlenmesi ve ceza davası açılması mümkün olmamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’na göre suç sayılan bir kısım eylemler, ABD yasal mevzuatlarına göre, ifade özgürlüğünün sınırları çok geniş tutulduğundan suç sayılmadığından, şüphelilerin kimlik tespiti için ceza istinabe yoluyla ABD adli makamlarından talep edilen IP kayıtları (Trafik bilgileri) talepleri reddedilmekte ve dosyalar takipsizlik nedeniyle kapatılmaktadır. Hatta çoğu zaman, içerik sağlayıcının gerekli kayıtları tutması süre ile sınırlı olduğundan ve resmi yazışmanın ABD resmi makamlarına, talebin uygun görülmesi halinde oradan içerik sağlayacısına iletileceği, bunun da oldukça uzun zaman alacağı ve bu süre içerisinde içerik sağlayıcılarının trafik bilgilerini silmiş olması da kuvvetle muhtemel olacağından, savcılıklar, istinabe için müzekkere yazılmasına bile gerek duymadan, soruşturma dosyalarında takipsizlik kararı vermektedirler.

Twitter hakkında verilen kapama kararının ardından, iktidar partisi, Twitter’a Türkiye’de temsilciliği kurulması yönünde baskı yapmak istemiş, böylelikle twitter üzerinden işlenen suçların faillerini tespit için gerekli bilgilere, bu temsilcilik vasıtası ile ulaşmayı hedeflemiştir. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Twitter’ın bu kadar kullanıcıyı kaybetmeyi göze alamayacağı düşünülmüş ise de, plan işe yaramamış ve Türkiye’de twitter temsilciliği açılmadan, site yeniden erişime açılmıştır.

Uygulamada Twitter, kullanıcılar tarafından içeriğin kaldırılması, hesapların kapatılması yönündeki talepleri uygun görmesi durumunda kabul etmekte ve talebi yerine getirmekte ise de, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) IP bilgisi ya da içerik kaldırma taleplerini dikkate almamaktadır. Özetle Twitter, resmi kurumlarca kendisinden bu hususta yapılan talepleri yerine getirmemekte, bu bilgilerin, istinabe yoluyla ABD Adli makamlarından istenmesi mümkün ise de, bu talebin Amerikan Yasalarına da uygun olması gerektiğinden ve çoğu zaman bu uygunluk, yukarıda da ifade edildiği üzere, bize göre suç teşkil ettiği düşünülerek talep edilen bir çok içerik, eylem, Amerikan hukuk sistemine göre ifade özgürlüğü kapsamında görüldüğünden sonuç alınamamaktadır.

Suça konu eylemin gerçekleştirildiği hesap sahibinin, hesabı kendi adıyla kullanıyor olması ve suça konu eylemi bizzat yaptığını ikrar etmesi durumunda ise, soruşturma dosyalarında şüpheliye ulaşmak ve sonuç almak mümkün olabilmektedir.

İnsanların, rahatlıkla twitter üzerinden birbirlerine hakaret, tehdit içerikli sözler sarfettikleri, cinsel tacizde bulundukları ve sair suçlar işledikleri düşünüldüğünde, bunu, kimliklerinin tespit edilemeyeceğini bilmenin rahatlığıyla yapıyor olmalarına bağlamak mümkün.

Ancak, aynı eylemleri, gerçek kimlik bilgileriyle yapanlar da yok değil. Bu insanların böylesi bir cesareti nereden bulduklarını anlamak gerçekten güç… Bunun adı olsa olsa “cahil cesareti”dir.

IP bilgilerinin gizlenebilmesi için çeşitli yöntemler bulunmakta ise de, twitter, zaten yeterince suça konu olduğundan, suça meyilli insanları daha da cesaretlendirip makalenin bilgilendirme amacı dışına çıkmaması için, bu yöntemlere detaylı değinmeyi uygun bulmadık.


Yazar: Av. Ahmet Erkan

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye