hukuk haberleri
TBB CMK Ücret Tarifesinin İptali İçin Danıştaya Başvurdu Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2010 Yılı Tarifesi”nin, tarifedeki ücretlerin çok düşük ve Asgari Ücret Tarifesi’ndeki ücretlerin çok altında olması nedeni ile, “Tarife”nin iptali için 19.01.2010 tarihinde Danıştay’da Yürütmenin Durdurulması istemli iptal davası açılmıştır.

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye