hukuk haberleri
Suç işledikten sonra kanun değişmesi Yazdır

Suç işlendikten sonra kanun değişmesi

Ceza Hukuku

Suç Nedir ?

Suç, hukuk düzeni tarafından uygulanması yasaklanmış, uygulandığında devlet tarafından ceza veya güvenlik tedbiri gibi bir yaptırımla karşılaşılan hareketleri ifade eder.

Failin lehine olan kanunun uygulanması ne demektir ?

Kanunların süre bakımından uygulanması, Türk Ceza Kanunu’nun 7.maddesinde düzenlenmiştir.Bu maddeye göre, bir kişi bir suçu işledikten sonra bir kanun yürürlüğe girer ve bu yeni kanuna göre bu kişinin işlediği fiil suç olarak düzenlenmemişse, bu kişiye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz.

Türk Ceza Kanunu Madde 7/2’de ise suçun fiilen işlendiği zaman yürürlükteki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların cezaları farklı ise, failin lehine olan kanunun uygulanacağı ve infaz olunacağı düzenlenmiştir.

Örneğin, X kişisinin, 10 mayıs 2010 tarihinde hırsızlık suçunu işlediğini, 15 mayıs’ta ise yeni bir ceza kanunu’nun yürürlüğe girmiş olduğunu düşünelim.X kişisinin suçu işlediği zaman yürürlükte olan kanun hırsızlık fiilini suç olarak düzenlemiş ve 6 yıl hapis cezası ile cezalandırıyor, hırsızlık suçu işlendikten sonra yürürlüğe giren yeni kanun ise hırsızlık suçunu 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıyor olsun.O halde bu suçun işlenmesinden sonra yürürlüğe giren yeni kanun X kişisi için daha avantajlı olacağı için yeni kanun X kişisi için uygulanacaktır.

İşlenen bir suçtan dolayı Türkiye’de yargılanmak için hareketin mi sonucun mu Türkiye’de gerçekleşmesi gerekir ?

Türk ceza kanunu’nun 8.maddesinde konum bakımından uygulanması düzenlenmiştir.Bu duruma göre, suçun kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya sonucun Türkiye’de gerçekleşmesi durumunda suç Türkiye’de işlenmiş kabul edilir.Ceza mahkemesi kanunu’nun 12.maddesine göre ise, “Davaya bakma görevi, suçun işlendiği yerin mahkemesine aittir.”

Yani, işlenilen bir suç nedeni ile Türkiye’de yargılanmak için hareketin veya sonucun Türkiye’de yaşanmış olması gerekmektedir.Örneğin X kişisi, Y  kişisine Almanya’da silahla ateş etmiş, Y kişisi yara almış ve acilen uçakla Türkiye’ye getirildiğini düşünelim.Y kişisi Türkiye’de yaşamını yitirirse, yaralama eylemi Almanya’da, ölüm sonucu Türkiye’de olmuş olacaktır.Bu durumda sonuç Türkiye’de gerçekleşmiş olduğu için X kişisi işlediği suçtan dolayı Türkiye’de yargılanabilecektir.Aynı şekilde X kişisi Y kişisine silahla ateş etme eylemini Türkiye’De, Y kişisinin ölümü de Almanya’da gerçekleşmiş olsaydı, suç Türkiye’de yapılmış olduğundan X kişisi Türkiye’de yargılanabilecektir.Suçlu hangi durumlarda kendi ülkesine geri verilebilir ?

Suçlu kişilerin kendi ülkelerine geri verilmesi Türk ceza kanunu’nun 18.maddesinde düzenlenmiştir.Türkiye’nin suçlu kişilerin iade edilmesine dair Avrupa Sözleşmesine taraf olması ve bazı devletlerde arasında iadeye ilişkin ikili anlaşmalar bulunması nedeniyle,suçlu kişilerin geri verilmesinde, Türk ceza kanunu ile birlikte yapılan bu sözleşmelerin dikkate alınması gerekiyor.

Suçlu kişilerin iade edilmesine dair Avrupa Sözleşmesi Madde 2’ye göre; suçun hem kişiyi hemde iade edecek olan ve hemde kişinin iadesini isteyen devlet kanunlarına göre en az bir yıl hapis cezası veya güvenlik tedbirini gerektirmesi şarttır.Aynı zamanda iadesi istenen suçlu kişi, iadeyi talep eden ülkede mahkum edilmişse,verilecek ceza en az dört aylık olmalıdır.

Türk ceza kanunu’nun 18.Maddesinde suçlu kişinin iadesinin istenmesine yol açan fiilin;

A.Türkiye kanunlarına göre suç teşkil etmemesi,

B.Düşünce suçu,siyasi suç yada askeri suç niteliğinde olması,

C.İşlenilen suçun Türkiye’nin yargılama yetkisine girmesi,

D.Suçun Türkiye Devletinin güveniliğine karşı,Türkiye devletinin veya bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmiş olması,

E.İşlenen suçun zamanaşımına yada affa uğramış olması durumunda iade talebi kabul edilmez.

Aynı zamanda Türk ceza kanunu’nun 18/3 Maddesine göre suçlu kişinin, iade talep eden ülkeye geri verilmesi durumunda dini, ırkı, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba dahil olması yada siyasi görüşleri nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına yada işkence ve kötü muamele görmeye maruz kalacağına ilişkin güçlü şüphe sebepleri var ise, talep kabul edilmez.Yani bu gibi durumlarda Türkiye suçlu kişiyi iade talep eden ülkeye iade etmeyecektir.

Amirin emrini yerine getirmeyen memura ceza verilebilir mi?

Türk ceza kanunu’nun 24.Maddesinde görevin ifası düzenlenmiştir.Bu duruma göre, yetkili bir merci tarafından verilen ve yerine getirilmesi gereken görev gereği zorunlu olan bir emri yerine getiren bir kişi cezalandırılamaz.Örneğin, bir insanın özgürlüğünü kısıtlamak suç teşkil etmektedir.Ancak hukuka uygun şekilde hakim tarafından verilmiş bir tutuklama kararını yerine getiren polis suç işlemiş olmayacak ve cezalandırılmayacaktır.Aynı husus Polis Vazife Kanunu’nun 2/2 maddesinde de bulunmaktadır.


Kaynak: wwwinsanihukukcom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye