hukuk haberleri
'Sosyal medya ve sivil itaatsizlik Kırmızı Kitap'ta!' Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarka bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) 2015 taslağının detayları ortaya çıkmaya başladı. Habertürk'ün haberine göre taslakta, önümüzdeki 5 yılın ulusal güvenlik riskleri arasında, ‘sivil itaatsizlik ve halk ayaklanmaları çıkarmaya yönelik girişimler’in yanı sıra ‘ulusal güvenliği tehdit eden paralel yapılanmalar’la mücadele yer alıyor. Sosyal medyadan halkı kışkırtmaya, manipüle etmeye, etkilemeye ve algı oluşturmaya yönelik tehditler de Kırmızı Kitap'a girdi.

Tehdit tanımları

5 yılda bir yenilenen belgede; çağın gerekleri, uluslararası gelişmelerden yola çıkılarak yeni tanımlar ve tehdit algılamalarına yer veriliyor. MGSB’de ‘Paralel Devlet Yapılanmaları’yla mücadelenin yanı sıra, ‘halk ayaklanmaları çıkarmaya ve kaos ortamı yaratmaya yönelik illegal girişimler’ de tehditler arasında yer alıyor. Gezi olayları ve Kobani eylemleri buna gerekçe oluşturdu.

Sayfa sayısı düştü

Bu ay sonunda MGK’da ardından Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp onaylanacak MGSB’nin 23 olan sayfa sayısı, 18 ya da 20’ye inip sadeleşecek. Kurumlar, bu belgeyle tehditlerle mücadele stratejilerini oluşturacak.

Belgedeki tehditler

MGSB’de, önümüzdeki 5 yılın ulusal riskleri şunlar:

Ayaklanmaya Karşı Koyma: Kamu güvenliğini, halkın can ve mal güvenliğini zedelemeye yönelik; sivil itaatsizlik ve halk ayaklanmaları çıkarmaya yönelik girişimler, eylemler, kışkırtıcı faaliyetler.

Paralel Devlet Yapılanmaları: Ulusal güvenliği tehdit eden, milli iradenin tecellisini engellemeye yönelik her türlü faaliyet, seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmaya ve işlevsiz kılmaya yönelik devletteki illegal oluşumlar. Her türlü vesayet girişimi. Gücünü milletten almayan, devleti kullanan illegal oluşumlar.

Haberleşme Güvenliği: Haberleşme güvenliğini ihlale yönelik illegal girişimler, sızma- sızdırma girişimleri, manipüle etme faaliyetleri.

Sosyal Medya Tehdidi: Sosyal medyadan halkı kışkırtmaya, manipüle etmeye, etkilemeye ve algı oluşturmaya yönelik tehditler.

Bilgi-Teknoloji Güvenliği: Devlet kurumlarına ait stratejik bilgi ve belgeleri teknoloji yoluyla ele geçirmeye, manipüle etmeye yönelik girişimler, sanal terör eylemleri.

Sermaye ve Fon Güvenliği: Hükümetin yönetme gücünü etkilemeye yönelik sermaye hareketleri.

Dini İstismar Eden Örgütler: IŞİD gibi dini istismar eden terör örgütleri, bölgesel tehditler ve mezhep çatışmasını körükleyen faaliyetler.

Etnik Temelli Terör: PKK/PYD gibi etnik temelli, silahlı terörize girişimler.

Diğer Tanımlar: Geleneksel güvenlik sorunları dışında; kamu düzeni ve güvenliği, enerji arzı güvenliği, gıda ve su güvenliği, sanal ortam güvenliği, afetler ve halk sağlığına yönelik riskler, salgın hastalıklar.

GÜVENLİK STRATEJİLERİ DEĞİŞİYOR

MGSB’nin kabul edilmesinin ardından tehditlerle topyekûn mücadele edecek anlayışa geçilecek. Kurumlar kendi strateji belgelerini yazacak.

-2030 yılı öngörüsüyle güvenlik stratejileri oluşturulacak.

-Ulusal güvenlik tehditleri öncelik sırasına konulacak.

-Askeri güvenlik strateji belgesi, müşterek vizyon belgesi yazılacak. Kara, deniz, hava ve özel kuvvetler müşterek harekât konsepti geliştirecek.

-Devlet birimleri, ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum örgütlerine görevler verilecek, kombinasyonlar yapılacak.

-İstihbarat anlayışı yenilenecek, kurumlar arasındaki istihbarat paylaşımı; koordinasyon, işbirliği ve senkronizasyon güçlendirilecek.

Haber Kaynağı

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye