hukuk haberleri
“Şirketler avukat bulundurma zorundadır” Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Adana Barosu Başkanı Av. Aziz ERBEK; Türk Ticaret Kanunu'nun 272 ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddelerine göre esas sermayesi 250 bin TL ve daha fazla olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 ve üstü olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat çalıştırmak zorunda olduğunu belirtti.
Buna göre; sorumlu şirketlerin kanun hükümlerine uymaları önemle hatırlatılarak, ilgili kuruluşlara aşağıdaki yazı gönderildiğini açıkladı.
"1136 sayılı Avukatlık Yasasının 35/3. Maddesi "Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272. Maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan Anonim Şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşme bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir." Hükmünü amirdir. Yasa gereği Barolar, bu hükmün uygulamasını takiple görevli bulunmaktadır. 24 Aralık 2009 günlü 27442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari ücret tarifesinin 1. Kısım 3. Bölümünde belirtilen Avukatlara aylık ödenecek ücret brüt ( 850,00 TL ) olup, bunun altında belirlenen ücretler geçersizdir.
Bu nedenle Baromuzca anılan yasa hükmü çerçevesinde inceleme gereğince; Şirketinizin sözleşmeli veya kadrolu avukatının adı, Avukatlık Hizmet Sözleşmesinin fotokopisi, yapmış olduğunuz ücret ödemesi ile ilgili olarak Avukatınızca düzenlenmiş en son tarihli Serbest Meslek Makbuzu veya bordronun fotokopisinin, yazımız tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Başkanlığımıza gönderilmesini, belirtilen süre içerisinde cevap verilmez ve istenen belgeler gönderilmez ise sözleşmeli veya kadrolu avukatlarınızın olmadığı kabul edilerek buna göre işlem yapılacağı hususunu bilgilerinize rica ederim."
Kaynak:adanabarosu.org

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye