hukuk haberleri
SGK'da icra memurları için önemli değişiklik Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

SGK görevde yükselme yönetmeliğini 22 Ağustos 2015 tarihi itibariyle değiştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini, 22 Ağustos itibariyle bütünüyle değiştirdi.

Yapılan değişiklikte, icra memuru unvanı, İdari hizmetler grubunda ayrı bir unvanlar olarak gösterildi ve bu kadroya görevde yükselme suretiyle atama yapılabilmesi için gereken şartlara yer verildi.

Ayrıca şef kadrosunda daha önce 2 yıl hizmeti olan şube müdürü ve merkez müdürü kadrosuna başvurabiliyorken bu süre 4 yıla çıkarıldı.

Ayrıca sosyal güvenlik kontrol memuru ve icra memurları da şube müdürü veya sosyal güvenlik merkez müdürü olabilecek.

İşte yapılan değişikliklerin tablosal hali

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
ŞEF'LİKTE 4 YIL HİZMETİ OLMAYAN ŞUBE MÜDÜRÜ OLMAYACAK
İCRA MEMURU VE SOSYAL GÜVENLİK KONTROL MEMURLARI DA 8 YIL HİZMETLERİ VAR İSE ŞUBE MÜDÜRÜ OLABİLECEK
a) Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, aktüer kimyager, grafiker, tekniker, diyetisyen, biyolog, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında en az iki yıl hizmetibulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için; mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

a) Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl veya şef kadrosunda en az dört yılveya uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve çözümleyici kadrosunda en az iki yıl veya APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, istatistikçi, programcı, matematikçi, aktüer, kimyager, biyolog, psikolog, grafiker, tekniker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarındaen az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak; Kurumun mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak

SGK MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI OLMAK İÇİN KADROLARDA ÇALIŞILMASI GEREKEN SÜRELER DEĞİŞTİ

b) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, eğitim uzmanı, muhasebeci, matematikçi, aktüer, kimyager, grafiker, uzman, şef, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanında en az iki yıl, kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda şef kadrosunda en az iki yıl veya uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve çözümleyici kadrosunda en az bir yıl veya APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, istatistikçi, programcı, matematikçi, aktüer, kimyager, biyolog, psikolog, grafiker, tekniker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak Kurumda araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanında en az bir yıl, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

ŞEF'LİK, BELİRLİ KADROLARDA GEREKEN ÇALIŞMA SÜRESİ 2 YILDAN 3 YILA ÇIKARILDI
e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Kurumun memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,bilgisayar işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak.

UZMAN KADROSUNA ATAMA ŞARTINDA SÜRE DEĞİŞİKLİĞİ  
c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, biyolog, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin en az altı ayını Kurumda geçirmiş olmak,

d) Uzman, araştırmacı, sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda şef kadrosunda en az bir yıl veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, ayniyat saymanı, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

İCRA MEMURU KADROSU GÖREVDE YÜKSELMEYLE ATANILABİLECEK KADROLAR ARASINA ALINDI
- f) İcra memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumun muhasebeci, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik şefi, sağlık memuru, hemşire, ebe, laborant, teknik ressam, ayniyat saymanı, kadrolarında en az dört yıl hizmeti bulunmak.

MEMUR KADROSU İÇİN KURUMDA ÇALIŞILMASI GEREKEN SÜRE 6 AYDAN 1 YILA ÇIKARILDI
f) Memur ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,

g) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için Kurumca ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar işletmeni kursunda başarılı olmak, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Kurumca ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim mahiyetinde olmayan bilgisayar kursu bitirdiğine dair sertifikası bulunmak veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.
Kaynak: Memurlar.net

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye