hukuk haberleri
Sahte belge düzenleme suçu Yazdır

SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇU

Mahkemece MİYBD Suçundan Cezalandırılmasına İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu

T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
E. 2015/3038
K. 2015/1503
T. 13.5.2015

• SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın 2007 ve 2008 Yıllarında 534 Adet Sahte Müstahsil Makbuzu Düzenleyip Komisyon Karşılığında Sattığı - Mahkemece Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçundan Cezalandırılmasına İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Sanığın Eyleminin Zincirleme Şekilde Sahte Belge Düzenlemek Suçunu Oluşturduğu/Suç Vasfında Hataya Düşüldüğü )

• SAHTE MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEME ( İki Farklı Yılda Birden Fazla Düzenlenmiş Olmasının Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektirdiği - Sanığın Eyleminin Sahte Belge Düzenlemek Suçunu Oluşturmasına Rağmen Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçundan Cezalandırılmasının Bozma Sebebi Olduğu )

5237/m. 43/1

213/m. 359/a2,b1

ÖZET : Sanık, sahte müstahsil makbuzu düzenleyip komisyon karşılığında satmış olup sanık hakkında sahte belge düzenlemek suçundan kamu davası açıldığı ve yargılama sonucunda 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte müstahsil makbuzu düzenlendiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığın sübutu kabul edilen eyleminin, her takvim yılı için zincirleme şekilde sahte belge düzenlemek suçunu oluşturduğu gözetilmeden muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Afyonkarahisar Defterdarlık Gelir Müdürlüğü'nün 26.03.2008 tarihli mütalaası ile ekindeki vergi suçu ve tekniği raporlarında sanığın 2007 ve 2008 takvim yıllarında 534 adet sahte müstahsil makbuzu düzenleyip komisyon karşılığında sattığının belirtildiği, 15.07.2008 tarihli iddianamede aynı hususlardan bahsedilip sanık hakkında sahte belge düzenlemek suçundan kamu davası açıldığı ve yargılama sonucunda 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte müstahsil makbuzu düzenlendiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığın sübutu kabul edilen eyleminin, her takvim yılı için 213 sayılı Kanunun 359/b-1 ve TCK'nın 43/1. maddelerine uyan zincirleme şekilde sahte belge düzenlemek suçunu oluşturduğu gözetilmeden, uygulama yeri bulunmayan muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek suçundan VUK'nın 359/a-2 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık müdafii ile katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: wwwadaletbizcom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye