hukuk haberleri
Muhasebecinin çalışmayan kişiyi sigortalı çalışıyor göstermesi suç mudur? Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Sanığın serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalıştığı, büroda işçi olarak çalışan M... isimli şahsı katılan kuruma bildirmediği ve sigorta primlerini ödemediği, ancak muhasebeciliğini yaptığı mükelleflere ait iş yerlerinde M...'yi sigortalı çalışıyor olarak gösterip bu mükelleflerin ödemesi gereken sigorta primlerini aslında çalışmayan biri için ödettiği ve gerçekte çalışan kişilerin sigortasız kalmasına ve dolayısıyla kamunun zarara uğramasına neden olduğu iddia olunan somut olayda; sanığın cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

YARGITAY 23. Ceza Dairesi
Esas: 2015/2433
Karar: 2015/783

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalıştığı, büroda işçi olarak çalışan M... isimli şahsı katılan kuruma bildirmediği ve sigorta primlerini ödemediği, ancak muhasebeciliğini yaptığı mükelleflere ait iş yerlerinde M...'yi sigortalı çalışıyor olarak gösterip bu mükelleflerin ödemesi gereken sigorta primlerini aslında çalışmayan biri için ödettiği ve gerçekte çalışan kişilerin sigortasız kalmasına ve dolayısıyla kamunun zarara uğramasına neden olduğu iddia olunan somut olayda; sanığın cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 21/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir...

(Kararara.com)

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye