hukuk haberleri
Moturlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında Yapılandırma Nasıl Yapılacak ? Yazdır

Moturlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında Yapılandırma Nasıl Yapılacak ?

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) borçlarının yeniden yapılandırılarak borç yükünün önemli ölçüde azaltılması ve büyük avantajlarla peşin ödeme imkanı getirilmiştir.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) borçlarının yeniden yapılandırılarak borç yükünün önemli ölçüde azaltılması ve büyük avantajlarla peşin ödeme imkanı getirilmiştir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MTV VE TPC BORÇLARI HANGİLERİDİR?
30 Haziran 2016 tarihinden önce (bu tarih dâhil);
• Tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları (2016 yılının ikinci taksiti hariç), • Verilen Trafik Para Cezaları ve faizleri,
• Verilen Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları ile Otoyollar ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları bu Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir. Ayrıca, 6552 sayılı Kanun kapsamında taksit ödemeleri devam eden MTV ve TPC borçları da yeniden yapılandırılabilecektir.

YAPILANDIRMA İLE SAĞLANAN AVANTAJLAR NELERDİR?
30 Haziran 2016 tarihi (bu tarih dâhil) öncesine ait MTV ve TPC borçlarının yapılandırılarak,
• MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE* oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,
• Trafik Para Cezası tutarı ile birikmiş faizler yerine, Yİ- ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın, • Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları ile birikmiş faizler yerine, Yİ- ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde,
• MTV’ye uygulanan gecikme faizi ve zammı,
• Trafik Para Cezalarına uygulanan aylık % 5 faiz,
• Karayolu Taşıma İdari Para Cezalarına uygulanan aylık % 5 faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir.

* Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
Yapılandırılan borçlarda PEŞİN ÖDEME tercih edilmesi durumunda Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA %50 İNDİRİM yapılacaktır.
ÖRNEK: 22/04/2015 tarihli 800 TL tutarlı trafik para cezası için ödenmesi gereken faiz tutarı 640 TL’dir. Bu durumda toplam borç ise 1.440 TL olacaktır.
Borcun yapılandırılması durumunda, 640 TL faiz yerine, %6,40 Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanan 51,20 TL ödeneceğinden toplam borç 851,20 TL olacaktır. Peşin ödemenin seçilmesi durumunda ödenecek tutar 825,60 TL olacaktır.
DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ VEYA İHTİLAF KONUSU OLAN TRAFİK PARA CEZALARI NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?
19/08/2016 tarihi itibarıyle yargı mercilerinde ihtilaf konusu olan veya dava açma süresi geçmemiş bulunan trafik para cezaları, karayolu taşıma para cezaları, köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş para cezalarında davanın bulunduğu aşama ile karar durumuna göre ceza tutarında %50 ile %80’e varan oranlarda indirim yapılarak sulh yolu ile ihtilaf sonlandırılacaktır
Dava konusu olan borçlarda yapılandırma için davadan vazgeçildiğini belirtir dilekçenin ilgili idareye verilmesi şarttır.

BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
Başvurular:
• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
• Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,
• Bulunulan il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi dairelerine/mal müdürlüğüne yapılabilecektir.
Başvuruların 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir
Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir.
Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçlar silinmektedir.
BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR?
Yapılandırılan borçlar borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya sağlanan önemli avantajlardan yararlanmak suretiyle peşin olarak;
• Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla,
• Tahsile yetkili bankalara,
• Vergi dairesi veznelerine ödenebilecektir.
Peşin Ödeme Avantajı:
• Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutar ödenecek olup, herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır.
• Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA % 50 İNDİRİM yapılacaktır.
• Ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir
Taksitli Ödeme:
Yapılandırılan tutar seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya 18 taksit) bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında artırılarak; ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır.
Katsayı oranları
- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045
- 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083
- 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105
- 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150
Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.


Kaynak: wwwmuhasebewebcom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye