hukuk haberleri
Kentsel Dönüşüme İhtiyati Tedbir Darbesi Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasası çıktığı günden bugüne önemli aşamalr kaydedildi.
Bundan önce birkaç defa arsa payı düzeltim davalarının kentsle Dönüşümün önünü tıkadığını belirtmiştik. Hukuk mahkemeleri nezdinde açılan bu davalar ile apartmanında arsa payının orantısız olarak dağıtıldığını iddia edenin diğer maliklere dava açarak bunun talep edebilecğein söylemiştik. Bu davanın ancak binanın yapıldığı tarihte bir arsa payı sorunu varsa açılaiblecğein yine arsa payı ilk oluşturulduğunda hak sahibi olanların değil sonradan taşınmazı alanların bu davaları açabileceklerini belirtmiştik.
Arsa payı düzeltim davaları 6306 sayııl yasa için büyük bir tehlike oluşturuyordu. çünkü eğer bu dava ile ilgili bir karar veirlmeden bina yıkılır ve yeni ibna yapılır ise açılacak olan davada haklı çıkanın uygulayabileceği bir karar oluşmuyordu.konuthaberleri.com
İşte Hukuk mahkemeleri son dönemde verdikleri "ihtiyait tedbir" kararı ile 6306 sayılı yasaya çok büyük bir darbe vurdular. Bilindiği üzere 6306 sayııl yasada süreçlerin idair üsrçeler olduğu ve bu süreçler ile ilgili "yürütmenin durdurulması" kararı verilemeyeceği yazıyordu. Ancak yasayı yapanlar hukuk mahkemelerinde verilebilecke "ihtiyati rtedbir" kararını atladılar ve mahkemelerde bu kararı vemreye başladılar.
İstanbul Anadolu 7.Sulh Hukuk mahkemesi 2013/280 esas sayılı dosyasında açılan arsa payı düzletim davasında "mahkemece yapılacak keşfe kadar yıkımın ihtiyati tedbir kararı gereğince durdurulduğuna" hükmetti.
Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesine arsa payı düzeltim davası açarak ihtiyati tedbir kararı alan bir malik çaısından Kentsel Dönüşüm süreci tamamı ile duracaktır.
Bu yasayı hiçbirşey durduramaz diyen idarenin hukuk mahkemelerindeki davaları ve sürçeleri atlaması da büyük bir hukuk hatası olarak yazılacaktır.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı
Av.Ali Güvenç KİRAZ

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye