hukuk haberleri
Karşılıksız çek şikayet dilekçesi Yazdır

Karşılıksız çek şikayet dilekçesi

 

………….. NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE

Şikayetçi : ……………….
Adres :…………
TCK No

VEKİLİ : Av. ………….. (Tc Kimlik No:…………..)
Adres:………..

ŞÜPHELİ : ………………..
Adres:…………..
TCK No

KONU : Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR

1- Şüpheli; ……. Bankası ……… Şubesinde bulunan …………. numaralı çek hesabından …….... keşide tarihli, …….. TL bedelli bir adet çek keşide etmiştir.

2- Çek süresinde bankaya ibraz edildiğinde karşılıksız olduğu görülmüş, çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür.

3- Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ederiz.

4- Çek bedeli ödenmemiştir. Karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : 6728. S.K. ile değişik 5941. Sayılı Çek Kanununun 5. maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Suça konu çek, banka kayıtları ve her türlü kanuni delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler dolayısıyla şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasını vekaleten arz ve talep ederiz……./…../20…

 

ŞikayetçiVekili
Av. …………….

EKLER
1- Çek aslı.
2- Vekaletname Sureti.

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye