hukuk haberleri
İflas ertelemede yeni düzen Yazdır

İFLAS ERTELEMEDE YENİ DÜZEN

 Yatırım ortamının İyileştirilmesi amacıyla bazı Kanunlarda değişim yapılması hakkında kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte İflas erteleme kurumunda yeni dehemmiyet başladı.

Kanunun yürürlüğe girmesinden ve OHAL uyarınca getirilen geçici yasaklamanın kalkmasının ardından yapılacak erteleme başvuruları  yeni düzenlemeye doğal olarak olacak. Getirilen değişiklikler ana hatlarıyla şöyle  :

-İflas erteleme talebi şirketin merkezinin bir yıldan daha eski bir süredir bulunmuş olduğu ticaret mahkemesinden istenebilecek. Böylece  talepten hemen önce  şirket merkezinin taşınarak  o merkezin adliyesinde dava açma imkanı ortadan kaldırılmış oldu.

-Derdest dosyalara dahil olmak üzere bir birey en fazla 3 dosyada kayyımlık yapabilecek.

- kanunun 179. Maddesinde meydana getirilen değişiklikle iflas ertelemeye iflas erteleme süresi 2 yıl ile sınırlandırılıyor. Getirilen düzenlemeye bakılırsa 'Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati önlem ile ihtiyati haciz kararları uygulanmaz  bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez hükmü getirildi.

 -İflasın ertelenmesinin şartları tekrar düzenlenirken yönetim ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler yahut alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilecek.

 Kaynak: Hukuk medeniyeti

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye