hukuk haberleri
İcra takibi kesinleşmeden şikayette bulunma,ödeme emri parçasının bulunmaması Yazdır

İCRA TAKİBİ KESİNLEŞMEDEN ŞİKAYETTE BULUNMA, ÖDEME EMRİ PARÇASININ BULUNMAMASI

YARGITAY 19. Ceza Dairesi
2016/9784 E.
2016/20214 K.

MAHKEMESİ : İcra Ceza Mahkemesi

SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

.... İcra Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarihli yazısına göre ... Esas sayılı dosya içerisinde ödeme emri parçasının bulunmadığı bildirildiğinden, takip kesinleşmeden 04.03.2009 tarihinde şikayette bulunulduğunun anlaşılması karşısında, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanıkların beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetlerine kararı verilmesi,
Kabule göre de;

Suça konu tasarrufun iptaline ilişkin ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasının sonucunun kesinleşmesi beklenilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanıklar müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKÜMLERİN, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 27.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: wwwhukukihabernet

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye