hukuk haberleri
Hakim ve Cumhuriyet Savcısının ifadeleri katibine aldırması Görevi Kötüye Kullanma suçu oluşturur. Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

T.C.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
Esas No:2014/709
Karar No:2015/139

Mağdur M... yönelik kasten yaralama suçundan 5237 sayılı TCK'nun 86/2, 86/3-d, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 1.500 Lira,
Katılan S... yönelik kasten yaralama suçundan aynı kanunun 86/2 ve 62. maddeleri uyarınca 2.000 Lira,
Katılan S..yönelik hakaret suçundan aynı kanunun 125/1, 125/4 ve 62. maddeleri uyarınca 1.740 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesince 21.02.2013 gün ve 9-1 sayı ile karar verilmiş, Daire Üyesi R. Özkepir; "sanık hakkında CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiği" görüşüyle karşı oy kullanmıştır.
Hükümlerin sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine Ceza Genel Kurulunca 11.02.2014 gün ve 4-54 sayı ile;
"Sanık A.. C..’nun mağdur M...ya yönelik hakaret, sokakta iken kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından kurulan düşme hükümleri ile mağdur A... yönelik hakaret suçundan kurulan ceza verilmesine yer olmadığı hükmü temyiz edilmeksizin kesinleşmiş olup, inceleme tüm sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma ve mağdur M... yönelik kasten yaralama, sanık A....hakkında katılan S.. A..'e yönelik kasten yaralama ve hakaret ile mağdur A... yönelik kamu görevlisine hakaret suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerine yönelik yapılmıştır.
Tüm sanıklar hakkında mağdur M...yönelik kasten yaralama, sanık A.. C.. hakkında katılan S.. A..'e yönelik kasten yaralama ve hakaret suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri ile ilgili temyiz isteklerinin öncelikle temyiz edilebilirlik yönünden incelenmesi gerekmektedir.
5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince hüküm tarihi itibariyle uygulanma zorunluluğu bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 305. maddesi uyarınca, ceza mahkemesince verilen hükümler temyiz kanun yoluna tabidir.
Ancak;

 

Kararın tamamını görmek için lütfen ekteki dosyayı indiriniz.

İndir
Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye