hukuk haberleri
Elektronik evrak sisteminde iki başlılık var Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda, ticaret sicil evrak sistemini basılı halden elekronik ortama aktaracak olan Türkiye Elektronik Ticaret Sicili Merkezi'nde iki başlılık yaşandığı ifade edildi.
İzmir 1. Ulusal Hukuk Kongresi İzmir Adliyesi'nde devam ediyor. TBMM'de görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı'nı değerlendiren TTK Tasarısı Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp, ticaret hukukunda yüzde 40 değişiklik getirildiğini ifade etti. Değişikliklerden biri olan ticaret sicili sistemini pejmürde basılı evrak sistemi olmaktan çıkarıp dijital ortama aktaran Türkiye Elektronik Ticaret Sicili Merkezi'nde iki başlılık yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin bu sistemi "Ben işleteceğim" dediğini, Sanayi ve Ticaret bakanlığı'nın TOBB'un ağırlığını aşamadığını kaydetti. "Bu konuda iki başlılık vardır. Elektronik ticaret merkezini bakanlık ve TOBB birlikte yürüteceklerdir. Biz tek başlı düzenlemiştik ancak daha sonraki merhalelerde iki başlılığa dönüştü." dedi.
Merkezin kurulması için bakanlığa para ayrıldığını anlatan Prof. Dr. Tekinalp 2012'de AB'nin elektronik uygulamaya geçilmesini isteyebileceğini, bu nedenle hazırlıklı olmak gerektiğini kaydetti.
İkinci değişikliğin ticari şirketlerin yapısında olduğunu anlatan Prof. Dr. Tekinalp acenteler ülkesi olan Türkiye'de acentelerin haklarına yönelik düzenlemelerin yapıldığını, acentelere haklar tanıyan düzenlemelerin takdir topladığını söyledi. 1474 olan eski kanundaki madde sayısının yeni kanunda 1530'a çıkartıldığını, yaklaşık 1000 madde üzerinde yenilikler getirildiğini, içi boşalmış 40 maddenin ise kaldırıldığını anlatan Tekinalp, "Bu yeni kanun şirketler hukukunda da bir toz alma değil, dünyadaki gelişmelere uygun yeni bir ticaret kanunudur." diye konuştu.
Prof. Dr. Tekinalp'in verdiği bilgilere göre kolektif ve komandit şirketlerde bir değişikliğe gitmeyen yeni kanunda ticari şirketlerin yapısı önemli ölçüde değişim geçirdi. Şirketlerin yapı değişiklikleri denilen birleşme, bölünme, tür değiştirmesi yeni bir statüye kavuştu. Yeni kanunda bugüne kadar el atılmamış grup şirketlerin bünyesinde halka açık şirketlerin küçük yatırımcısını koruyan yeniliklere de yer verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Karakoç yaptığı açıklamada, İzmir 1. Ulusal Hukuk Kongresi'nin 2. gününde kamuoyunu yakından ilgilendiren ve Meclis gündeminde bulunan ve hatta bir kısım maddeleri kabul edilmiş bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun bilim komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından değerlendirildiğini belirtti. Ekonomik hayatta ortaya çıkan gelişme ve değişmeler karşısında birçok hükmü eskimiş olan ve bazı alanlarda da herhangi bir hüküm içermeyen mevcut TTK'nun ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini hatırlatan Dekan Yusuf Karakoç, şöyle konuştu: "Bunun karşısında yeni bir ticaret kanunu düzenlenmesi, kabulü ve yürürlüğe konulması bir zaruret halini haline gelmiştir. Hukuk sürekli bir arayış demektir. Bu yeni kanun tasarılarıyla bu arayış sürdürülmektedir. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı düzenleme alanına ilişkin önemli yenilikler içermekte, ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap verme iddiasını taşımaktadır."
Karakoç, yapılan kongreyle anlatılan değişikliklere yönelik eleştiriler çerçevesinde Meclis gündemindeki tasarının daha düzgün olarak kanunlaşması sürecine katkıda bulunmasını arzulandığını söyledi. Prof. Dr. Karakoç, bu tür toplantılarla geniş katılımlı ve sık aralıklarla yapılmasında büyük yarar bulunduğunu sözlerine ekledi.
Türk Ticaret kanunu 50 kişilik uzmanlarca her biri 4 saat süren 673 oturum sonunda 5 yılda hazırlandı. 2005 yılında kamuoyunun görüşüne sunulan ve gelen eleştiriler üzerine yeniden dizayn edilerek aynı yılın Kasım ayında Meclis'te görüşülmeye başlanan kanun tasarısı alt komisyonlardan da geçip genel kurula gelmesine rağmen 2007 seçimleri nedeniyle kadük oldu. Ancak daha sonra çıkartılan bir kanunla kadük olmaktan kurtarılan yasa tasarısı yoluna devam etti. 2009 yılında 77 maddesi görüşülerek kabul edilen yasa tasarısının ara seçim nedeniyle diğer maddelerinin görüşülmesine ara verildi.Yoğun gündem nedeniyle bugüne kadar görüşülmeyen Türk Ticaret Kanunu'nun seçime kadar yetiştirilmesi konusunda en son MHP Başkan Vekili Oktay Vural'dan uzlaşarak hızlandırma teklifi geldi.

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye