hukuk haberleri
Duruşma bitiminde karşı tarafın avukatına hakaret etmek Yazdır

Duruşma Bitiminde Karşı Tarafın Avukatına Hakaret Etmek

Yargıtay
2.Ceza Dairesi
Esas: 2011/29991
Karar: 2013/16457
Tarih: 18.06.2013


Sanığın sulh ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davanın duruşmasının bitiminde karşı taraf ile arasında çıkan tartışmayı yatıştırmaya çalışan karşı taraf müdafii olan katılan avukata yönelik "para ile yalan söylüyorsun, yalancı köpek, şerefsiz" biçimindeki sözler içeren hakaret suçunu görevinden dolayı işlediği ve eylemin TCK'nın 125/3-a maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 125/1. maddesi uyarınca hüküm kurularak eksik cezaya hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(5237 s. TCK  m. 125)

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanığın suç işlemeye eğilimli kişiliği olumsuz kabul edilerek hakkında CMK'nın 231/5 inci maddesinin uygulanmamasında isabetsizlik bulunmadığı gözetilerek tebliğnamedeki düşünceye katılınmamış, dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR. Ancak;

Sanığın sulh ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davanın duruşmasının bitiminde karşı tarafla arasında çıkan tartışmayı yatıştırmaya çalışan karşı taraf müdafii olan katılan avukata yönelik "parayla yalan söylüyorsun, yalancı köpek, şerefsiz" biçimindeki sözler içeren hakaret suçunu görevinden dolayı işlediği ve eylemin TCK'nın 125/3-a maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 125/1 inci maddesi uyarınca hüküm kurularak eksik cezaya hükmedilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 18.06.2013 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.


Kaynak: wwwadaletbizcom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye