hukuk haberleri
Danıştay'dan, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili çok önemli karar! Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

DANIŞTAY, ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TAZMİNATLARININ VEKALETLE TAHSİL EDİLMESİNE İLİŞKİN GENELGEYİ İPTAL ETTİ...

Danıştay, Ankara Barosu’nun açtığı dava kapsamında Zorunlu Motorlu Taşıt Sigortalarında Tazminatların Vekaletle Takip ve Tahsil Edilmesine İlişkin Genelge’yi iptal etti.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 5 Kasım 2010 tarihinde zorunlu motorlu taşıt sigortalarından doğan tazminatların vekaletle takip ve tahsil edilmesine ilişkin bir genelge yayımladı.
Genelgede, özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olan vekaletnamelerin nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin hükümlere yer verildi. Genelgeyle, vekaletnamelere “Tahsil edilen tazminatın yüzde …’ı müvekkile verilecektir” veya benzeri bir ifade yazılması zorunluluğu getirildi.
Ankara Barosu Başkanlığı, 5684 Sayılı Sigorta Kanunu’nun Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na vekil ile müvekkil arasındaki sözleşmelere müdahale yetkisi vermediği gerekçesiyle Zorunlu Motorlu Taşıt Sigortalarında Tazminatların Vekaletle Takip ve Tahsil Edilmesine İlişkin Genelge’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.
Danıştay 10. Dairesi, 23 Mayıs 2011 tarihinde yürütmesini durduğunu söz konusu genelgeyi oybirliğiyle iptal etti.
İptal kararında, “Zorunlu taşıt sigortası tazminatının hak sahibi konumundaki kişi ile bu kişinin sigorta tazminatını kendi adına tahsilinde yetkilendirdiği vekil arasında imzalanan ve ilgili mevzuat çerçevesinde tarafların iradesi ile içeriği belirlenen vekaletnameler özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olduğundan, davalı idarenin bu sözleşmenin içeriğine ilişkin işlem tesis etme yetkisi bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

 

Danıştay'ın iptal kararına Ankara Barosu adresinden ulaşabilirsiniz.

(Mehmet Ali AY / Hukukihaber.net)

 

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye