hukuk haberleri
Danıştay'dan memurlar için flaş için karar Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Danıştay'dan memurlar için flaş için karar: Yürütmeyi durdurdu
Danıştay, devlet memurları yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Aktif Eğitimciler Sendikası tarafından ‘Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde Danıştay'a dava açılmıştı. Danıştay 16. Dairesi'nin, yürütmenin durdurulması yönündeki talebi reddetmesi üzerine konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşınmıştı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yapılan itiraz üzerine yürütmenin durdurulması kararı verdi. Kurul, yönetmeliğin değişik 11. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz” cümlesinin yürütmesini durdurdu.

Sendika genel merkezinden yapılan açıklamaya göre söz konusu kararda, “Hizmet gereği görev yeri değiştirilen kamu görevlisinin, belirli ve makul bir süre öngörülmek suretiyle eski görev yerine atanamaması, yürütülen hizmetin gereği olarak kabul edilebilir ise de, dava konusu düzenlemede olduğu gibi, kamu görevlisinin belirli bir hizmet alanına memuriyet yaşantısı boyunca bir daha atanamaması durumu ölçülülük ilkesine aykırı olup, hizmet gereğini aşan bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, kamu görevlisinin ömür boyu yasaklığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık görülmemiştir.” denildi. Açıklamada, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun kararı oy birliği ile aldığına dikkat çekildi.

Aktif Eğitimciler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, yetkililere çağrıda bulunularak, “Başbakanlığı, mahkeme kararlarını en kısa sürede uygulamaya ve Danıştay'ın kararına uygun bir şekilde düzenleme yapmaya davet ediyoruz.” denildi.

Cihan

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye