hukuk haberleri
Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmeliğinde değişiklik Yazdır

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı.

7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29824

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – 5275 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi gereğince istisna tutulan suçlardan hükümlü olanlar hariç olmak üzere, 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, beş yıldan az hapis cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna alınan hükümlüler, en geç üç gün içerisinde yapılacak ilk gözlem sonucu iyi halli oldukları tespit edildiği takdirde bu Yönetmeliğin 10 ncu maddesine göre açık kuruma ayrılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
2/9/2012 28399
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 4/6/2014 29020
2- 22/8/2015 29453
3- 18/8/2016 29805

 


Kaynak: wwwhukukihabernet


Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye