hukuk haberleri
6736 Sayılı Kanun İle PİŞMANLIKLA BEYAN ! Yazdır

6736 Sayılı Kanun İle PİŞMANLIKLA BEYAN !

HANGİ GELİR VE KAZANÇLAR İÇİN PİŞMANLIK BEYANINDAN FAYDALANILABİLİNİR ?

30 Haziran 2016’dan önceki dönemlerde elde edilmiş gelir ve kazançlarla ya da vergiye tabi diğer olaylar için beyanname vermemiş olanların veya eksik beyanda bulunanların (tapu harcı, kira geliri, değer artışı kazancı vb.) bu Kanun kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunmaları mümkündür.

Bu durumda beyan edilen;

• Verginin tamamı,
• Yİ-ÜFE* oranı esas alınarak hesaplanan tutarın

ödenmesi durumunda; ceza, zam ve faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir.

PİŞMANLIK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR ?

Yapılandırma kanunu kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin; 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar dilekçe ile birlikte vergi beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine, beyannamelerini elektronik ortamda vermesi gerekenlerin ise aynı tarihte elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

ÖDEMELER HANGİ SÜREDE VE NASIL YAPILABİLİR ?

Pişmanlık talebiyle yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya sağlanan önemli avantajlardan yararlanmak suretiyle peşin olarak ödenebilecektir.

* Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Peşin ödemelerde

• Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır.
• Herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlıdır.
• Ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir. Taksitle ödemelerde
• Yapılandırılan tutar seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya 18 taksit) bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında artırılarak; ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Katsayı Oranları
- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045
- 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083
- 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105
- 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

• Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır.

• Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

• Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Örnek: Mükellef (A), 2012 yılında aldığı konutunu 2014 yılında satmıştır. Mükellef (A)’nın bu satıştan dolayı 2014 yılında istisna tutarı olan 9.700 TL’nin üzerinde gelir elde etmesi nedeniyle beyan edilmesi gereken değer artış kazancı doğmuştur. Ancak, bu değer artışı dolayısıyla vermesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesini vermemiştir.

Mükellef (A), 6736 sayılı Kanundan yararlanmak istemesi halinde gelir vergisi beyannamesini pişmanlıkla verebilir ve Kanunun getirdiği avantajlardan cezasız, zamsız ve faizsiz olarak, sadece vergi ve Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanan tutarı ödeyerek yararlanabilir. Böylece bu kazanca ilişkin vergisel yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.


Kaynak: wwwadaletbizcom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye