hukuk haberleri
2B ARAZİLER İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

2B İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR
Danıştay 8. Dairesi, 2B yasası olarak bilinen 6292 sayılı yasaya dayanarak yapılan bedelsiz iade talebinin, ilgili Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından reddine ilişkin kararın iptal edilmesi için İdare Mahkemesi'nde açılan davanın Görevsizlik Nedeniyle reddedilemeyeceğine ve bu tür davalarda İdare Mahkemesi'nin görevli olduğuna dair karar verdi.
ÖZET: İdare mahkemesi, talebi görevsizlik gerekçesiyle reddetmiş, tapu kayıtlarında değişiklik meydana getirebilecek şekilde karar verme yetkisinin, adli yargının görev alanına girdiğini belirtmiştir.

Davacının temyiz talebi üzerine Danıştay 8. Dairesi, emsal niteliğinde bir karara imza atmıştır. İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 5. maddesine atıfta bulunarak, iptal davalarının idari yargının görev alanına girdiğini belirtmiştir.

Ayrıca İYUK 2. maddede sayılan idari dava türleri arasında iptal davalarının bulunduğunu da belirterek idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılıklarla menfaati ihlal edilen kişilerin bu davaları idari yargıda açabileceklerini hükme bağlamıştır.

Kararda, dava konusu işlemin, bedelsiz iade şartlarının oluşup oluşmadığıyla ilgili bir ön işlem niteliğinde olduğu için idari yargı yerinde görülmesi gerektiği belirtilmiştir.

İdare Mahkemesi'nin görevsizlik nedeniyle red kararını temyiz eden Av. Vedat ORUÇ; "Bu konuyla ilgili İdare Mahkemeleri'nce verilmiş pek çok görevsizlik kararının olduğunu, Milli Emlak Müdürlüğü'nce reddedilen iade taleplerine dair davaların İdare Mahkemesi'nde mi Adli Yargı'da mı görüleceği belirsizliğine son verecek ve bu tür davalara İdare Mahkemesi'nin bakması gerektiğine dair emsal niteliği taşıyan bir karar olacağını" söyledi.

Av. Vedat ORUÇ; "İade süreçlerinde yaşanan belirsizliklerin, iadeyi ele alan yasa maddesinin farklı yorumlanmasından kaynaklanan sorunların yani meselenin esasının çözümü aşamasına yeni gelinebildiğini, usul tartışmalarının iade bekleyen vatandaşı daha da mağdur ettiğini, bu süreçte 2B niteliğindeki taşınmazların işgalcilere satışları neticelendirilirken iade taleplerinin ise kanunun amacına ve ruhuna aykırı olarak reddedildiğini veya sonuçlandırılmadığını, tapuya güven ilkesi uyarınca tapulu mülk edindikten sonra tapuları iptal edilen ve bu yasa ile iade talebinde bulunan hak sahiplerine iade edilmeyip, işgalcilere satış yapılmasının ileride AİHM'de Türkiye'nin ciddi tazminatlara mahkum edilmesine sebep olacağını, Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak'ın önceki tapu yani gerçek hak sahiplerinin haklarını korumasını, iade talepleri hakkında kesin hükümler verilmeden işgalcilere satış yapmaması gerektiğini " belirtti. Emsal kararı linkten indirebilirsiniz.

İndir
Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye