Shift Ajans
Rekabet Hukuku
Antalya Rekabet Hukuku
  • Rekabet hukuku ve anti-dumping hukuku hakkında danışmanlık hizmetleri verilmesi
  • Rekabet Kurulunun ön araştırma ve soruşturma faaliyetleriyle, karar ve  uygulamalarıyla ilgili konularda danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Şirket birleşme ve devralmalarının rekabete aykırı sonuçlar doğurmayacak şekilde tamamlanmasının sağlanması
Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye