Shift Ajans
Otel Yönetimi Kira ve Finansmanı
Antalya Otel Yönetimi Kira ve Finansmanı
  • Otel kiralama sözleşmeleri
  • Otel yönetim anlaşmaları
  • Otel odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde otelin fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler
  • Yap-işlet-devret modeli kullanılarak yapılmış olunan otel kiralama sözleşmeleri
  • Otel yatırımları ve finansmanı
  • Yerel ve uluslararası yatırımcılarla ve finans kuruluşları ile yapılacak anlaşmalarda temsil
Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye