Shift Ajans
Fikri ve Sinai Haklar Hukuku
Antalya Fikri ve Sinai Haklar Hukuku
  • Marka tescil işlemleri,
  • Telif Hakları Antitrust ve ticaret düzenlemeleri,
  • Yazılım lisansları haklarının korunması,
  • Patent, marka ve benzeri hakların korunması,
  • Uluslararası lisans ve know-how anlaşmalarının Türk Hukukuna uygun hale getirilmesi,
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri,
  • Fikri ve Sınai mülkiyet hakları ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye